Вертій Олексій. 2020. “Вертій Олексій Спадкоємність наукових звичаїв (рецензія на книгу: Шутенко Ю. Фольклорна традиція та авторське «Я»: поезія Василя Голобородька)”. Philological Treatises 1 (3-4):125-29. https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/817.