Вертій Олексій. (2020). Вертій Олексій Спадкоємність наукових звичаїв (рецензія на книгу: Шутенко Ю. Фольклорна традиція та авторське «Я»: поезія Василя Голобородька). Philological Treatises, 1(3-4), 125–129. Retrieved from https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/817