(1)
Ткаченко О. Г. Ткаченко О.Г. Рецензія на монографію Н.Г. Петриченко «Українська, польська та російська проза першої половини ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність)». PT 2020, 1, 176-179.