(1)
Лемещук Л. В. Лемещук Л. В. Текст у світлі новітніх теорій пізнання. PT 2020, 3, 63-67.