[1]
Ткаченко О. Г. 2020. Ткаченко О.Г. Рецензія на монографію Н.Г. Петриченко «Українська, польська та російська проза першої половини ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність)». Philological Treatises. 1, 2 (May 2020), 176–179.