[1]
Вертій Олексій 2020. Вертій Олексій Спадкоємність наукових звичаїв (рецензія на книгу: Шутенко Ю. Фольклорна традиція та авторське «Я»: поезія Василя Голобородька). Philological Treatises. 1, 3-4 (May 2020), 125–129.