[1]
Лемещук Л. В. 2020. Лемещук Л. В. Текст у світлі новітніх теорій пізнання. Philological Treatises. 3, 1 (May 2020), 63–67.