Жуковська А. В. Такесична складова багатокомпонентного невербального модуля: принципи комбінаторики

  • Стаття присвячена дослідженню тактильної поведінки персонажа в номінативному просторі сучасного англомовного художнього дискурсу з позиції модулярного підходу. Такесичний модуль як структурна одиниця виміру тактильної поведінки персонажа визначається як така частина англомовного художнього дискурсу, що містить одну або декілька номінацій на позначення дотику персонажа. У статті аналізуються принципи комбінування такесичного модуля із іншими невербальними модулями в англомовному художньому дискурсі та виокремлюється ряд чинників їхнього поєднання в межах багатокомпонентного невербального модуля. До них відносимо фактор адресованості, фактор гармонійності та фактор рівноваги. У сучасному англомовному художньому дискурсі невербальні прояви персонажа можуть бути спрямовані на одного або декількох комунікативних партнерів. Таким чином, за фактором адресованості розрізняємо одновекторні та багатовекторні невербальні модулі. Фактор гармонійності реалізується у щонайменше двох протилежних конфігураціях – консонансі та дисонансі поєднуваних невербальних модулів. Фактор рівноваги передбачає обернений характер відношень між невербальними модулями – складниками багатокомпонентного невербального модуля.
  • дотик, тактильна поведінка персонажа, такесичний модуль, фактор адресованості, фактор гармонійності, фактор рівноваги.
  • Завантажити повну версію