Жиленко І. Р., Ємельянова А., Мотив смерті у романі Михайла Арцибашева «Санін»

  • У статті досліджується один з найважливіших мотивів у творчості М. Арцибашева – мотив смерті, який у романі «Санін» займає провідне місце поруч із мотивом життя.
  • життя, смерть, самогубство, чорна діра.
  • Завантажити повну версію