Жиленко І. Р. Компаративний дискурс: художня публіцистика Дмитра Донцова і Михайла Арцибашева

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-14

 • На тематологічному рівні компаративних студій досліджуються особливості художньої публіцистики українського письменника Дмитра Донцова і російськомовного – Михайла Арцибашева періоду міжвоєнного двадцятиріччя, творчість яких довгий час знаходилася на маргінесі літературознавчої науки.
  У статті визначено основні тематичні обрії авторів, що полягають у вирішенні актуальних питань тогочасної дійсності, пов’язаної з політичними питаннями, тематикою мистецтва й еміграції. З’ясовано спільні та відмінні домінанти їхніх творів малої прози – нарисів Д. Донцова і «Записок писателя» М. Арцибашева 1920-х років.
  З’ясовано, що стиль художньої публіцистики українського й російського митців зумовлений їхньою войовничою позицією та бажанням донести її до аудиторії. Арцибашеву й Донцову притаманні динамізм думки, в’їдлива іронія, певна тенденційність, пристрасна аргументація, велика кількість художніх засобів, особлива енергетика письменника-борця. Характерний для кожного з них публіцистичний стиль відповідає активно-діяльнісній позиції авторів. Переконливі аргументи, влучні й чіткі висновки письменників спонукали співвітчизників до дії. Інша річ – світоглядні позиції митців: Донцов – послідовний і непримиримий український націоналіст, Арцибашев – монархіст.
 • художня публіцистика Арцибашева і Донцова, енергетика письменника-патріота.
  1. Квіт С. М. Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет: Монографія. / С. М. Квіт – ВЦ «Київський університет», 2000. – 260 с.
  2. Гиппиус З. «По Арцыбашеву» // Арцыбашев М. П. Записки писателя (1907–1927). Дьявол / Сост., автор вступ. статьи и примеч. Т. Ф. Прокопов. – М. : НПК «Интелвак», 2006. – С. 724–727.
  3. Дашкевич Я. (Дмитро Донцов і боротьба навколо його спадщини // Донцов Д. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів : Кальварія, 2001. – С. 7–19.
  4. Маланюк Є. Книга спостережень. Статті про літературу. / Є. Маланюк – К. : Дніпро, 1997. – 430 с.
  5. Баган О. Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії 1-ї половини ХХ ст.) // Донцов Д. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів : Кальварія, 2001. – С. 23–63.
  6. Рог В. Замість передмови // Донцов Д. Заповіт Шевченка. – Суми, 1996. – С. 3–4.
  7. Жиленко І. Р. М. П. Арцибашев і його роман «Санін»: Навчально-методичний посібник / І. Р. Жиленко – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 174 с.
  8. Философов Д.В. Речь, произнесенная 7 мая 1927 года на вечере памяти М. П. Арцыбашева // Арцыбашев М. П. Собр. соч.: В 3 т. – М. : Терра, 1994. – С. 773–779.
  9. Янів В. Донцов Д. // Енциклопедія українознавства. – Т. – 1994. – С. 575–576.
  10. Донцов Д. Твори. Том 1. Геополітичні та ідеологічні праці / Д. Донцов – Львів : Кальварія, 2001.– 488 с.
  11. Музичко О. Є. Рецепція постаті В. Леніна та ленінізму в ідейній спадщині Дмитра Донцова. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21414-recepciya-postati-v-lenina-ta-leninizmu-v-idejnij-spadshhini-dmitra-doncova.html
  12. Донцов Д. В. Лєнін // Літературно-науковий вісник. – – Т.82(83). – С. 322–333.
  13. Арцыбашев М. П. Записки писателя (1907 – 1927). Дьявол / Сост., автор. вступ. статьи и примеч. Т. Ф. Прокопов. – М. : НПК «ИНТЕЛВАК», 2006. – 792 с.
 • Завантажити повну версію