Жиленко І. Р. Емігрантська ленініана в малій прозі українських та російських письменників міжвоєнної доби

 • Досліджується емігрантська ленініана в малій прозі українських та російських
  письменників міжвоєнної доби. Виявляються спільні та відмінні риси в зображенні Леніна.
  Звертається увага на схоже сатиричне змалювання вождя пролетаріату у творах
  А. Аверченка, О. Купріна, Теффі, Саші Чорного, К. Поліщука та інших. Аналізуються
  письменницькі підходи до виявлення характеру Леніна, зокрема і ставлення до народу,
  результати його політики, що спричинила загальний занепад життя в совдепії. З’ясовується,
  як спрацьовували ленінські лозунги та заклики. Окреслюється фольклорний матеріал
  (анекдот, народна пісня), представлений в оповіданнях та новелах І. Савіна та Ю. Липи.
  На матеріалі оповідання А. Чекмановського «Колхоз імені Лєніна» виявляються жахливі
  наслідки комуністичного експерименту, запровадженого завдяки марксистсько-ленінській
  політиці, – таких тем майже не піднімали російські автори-емігранти, що є відмінним у
  творчості згаданих письменників.
  Залучений до роботи історико-публіцистичний матеріал допомагає зробити висновок, що
  мала проза письменників-емігрантів міжвоєнної доби мала серйозне реальне підґрунтя.
  Застосовуючи різні методи і прийоми (фантастику, гротеск, антиутопію, карнавальну
  традицію), російські й українські письменники зробили вагомий внесок у розвиток
  емігрантської ленініани.
 • емігрантська ленініана, сатиричний образ, мала проза, антиутопія,
  гротеск, карнавальна традиція.
 • Завантажити повну версію