Зелік О. Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект

 • У статті у порівняльному аспекті досліджуються літературознавчі погляди Михайла
  Могилянського і київських неокласиків, зіставляються естетичні і культурологічні
  настанови. У розвідці аналізуються основні напрямки літературознавчої і літературно-
  критичної діяльності учених, коло їх наукових інтересів, а також простежуються творчі та
  дружні взаємини науковців. У роботі увага зосереджується на методологічних пошуках
  дослідників, застосуванні літературознавчих теорій. Проведений аналіз засвідчує спільність
  наукової парадигми неокласиків і М. Могилянського.
 • літературний канон, парадигма, літературна критика, метод,
  неокласицизм, рецепція.
 • Завантажити повну версію