Зелік О. А. Ідеї європеїзму в публіцистиці Михайла Могилянського

  • У статті розглядаються ідеї європеїзму в публіцистиці М. Могилянського. Автор аналізує сформульовані публіцистом у статті «Про культурну творчість» проблеми і пріоритети оновлення українського суспільства, шляхи культурного поступу української інтелігенції.
  • публіцистика, європеїзм, естетизм, дискурс, культурна ідентичність, публицистика, европеизм, эстетизм, культурная идентичность, writers journalism, Europeism, estheticism, discourse, cultural identity,
  • Завантажити повну версію