Ю. А. Зацний, А. В. Янков, Історично-етимологічні параметри елементів медичної терміносистеми

  • У поданій статті на фактичному авторському матеріалі аналізується термінологічне ядро медичної лексики з точки зору етимології (генези), розкриваються витоки формування, особливості семантичної еволюції термінологічних номінацій. Значну увагу приділено ролі класичних елементів у збагаченні термінології медичної концептосфери, її парадигматики як у діахронії, так і в динамічній синхронії. На матеріалі сучасних запозичень, які функціонують у медичному лексиконі, доведено, що хоча ядром медичної термінології англійської мови слід вважати греко-латинські основи та морфеми, поряд з використанням власного (германського матеріалу) й запозиченого з романських мов, в умовах інформаційної революції терміносистема продовжує процеси запозичення з сучасних мов разом із запозиченням відповідних понять.
  • генеза, елемент, етимологія, запозичення, семантика, термін, ядро.
  • Завантажити повну версію