Ємельянова О. В. Модальність дискурсу фінансового прогнозу

  • Стаття присвячена аналізу категорії модальності дискурсу фінансового прогнозу. З’ясовано, що основною мовною репрезентацією об’єктивної модальності виступає спосіб дієслова. Мовними репрезентантами суб’єктивної модальності як невід’ємної складової категорії модальності дискурсу фінансового прогнозу виступають модальні дієслова, що мають безпосередній зв’язок з авторською інтенцією, модальні слова, прислівники.
  • суб’єктивна модальність, субъективная модальность, subjective modality, об’єктивна модальність, объективная модальность, objective modality, дискурс фінансового прогнозу, дискурс финансового прогноза, discourse of financial prediction,
  • Завантажити повну версію