Єгорова О. І. Невизначена кількість у мові та когніції: образно-ціннісна перспектива

 • У ході дослідження виокремлюються різні типи когнітивних метафор, ідентифікується
  вмотивованість квантитативних образів, визначається ціннісний потенціал, що стоїть за
  тими чи іншими метафоричними образами невизначеної кількості. Останнє здійснюється за
  допомогою аналізу когнітивних та мовних контекстів, що допомагають співвіднести
  квантитативні судження з позиціями «добре / погано» за аксіологічною шкалою цінностей
  суб‟єктів пізнання. Залучення «образ-схем» до осмислення квантитативних когнітивних
  метафор зумовлене їх експланаторною силою, що виявляє закономірності мислення та
  особливості роботи нашої уяви, їхньої участі у формуванні соматичного та просторового
  кодів лінгвокультури, в упорядкуванні експеріенціального фонду, а також у об‟єктивації
  умотивованості мовних знаків кількості.
 • невизначена кількість, семантика, концепт, образно-ціннісний шар,
  метафора, образ-схема.
 • Завантажити повну версію