Єгорова О. І. Фразео-семантичне поле індефінітної квантитативності (типологічні аспекти)

  • У статті розглядається фразео–семантичне поле невизначеної кількості, ідентифікуються принципи семантичної класифікації фразеологічних утворень у дистантних мовах. Фокусується увага на типологічних паралелях фразеологічних одиниць, лексико–граматичній девіації їх оформлення
  • невизначена кількість
    семантика, сема
    фразеологічна одиниця
  • Завантажити повну версію