Волошук В. І. Структурно-семантичні особливості німецької архітектурної термінології та способи їх перекладу

  • Стаття присвячена дослідженню структурно-семантичних особливостей архітектурної термінології та способам перекладу архітектурних термінів. Семантично доцільно розподілити всі архітектурні терміни на такі видові класи як типи будинків, конструкції будівель, структурні елементи будівлі, частини будівлі, інженерне забезпечення будинків, види декору та їх підвиди. Структурно більшість термінів з галузі архітектури виникло шляхом словоскладання. Широко застосовують багаточленні іменники, зазвичай тричленні. Суфіксальний та префіксальний способи термінотворення також часто застосовуються в галузі німецької архітектури. Переклад архітектурних одиниць може бути здійснений за допомогою лексичного еквіваленту, транскодуванням та калькуванням, але найпродуктивнішим є описовий спосіб.
  • Термін, структурно-семантичні особливості, словоскладання, лексичний еквівалент, описовий спосіб перекладу.
  • Завантажити повну версію