Владимирова В. М. Несподівані ракурси долі (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова «Романи Куліша» та І. Корсака «Перстень Ганни Барвінок»)

  • У статті розглядається проблема творчої самореалізації багатогранної особистості, пошук нею можливостей гармонійного існування в духовно-буттєвому світі. Констатується, що постать П. Куліша стала знаковою для письменників різних літературних епох. Використовуючи фактичний матеріал, В. Петров художньо його доповнює, зображує персонажа в контексті історичних подій. Автор дає можливість читачам зрозуміти, як доба романтизму впливає на модель поведінки героя та його взаємовідносини зі світом. Залучення епістолярію допомагає створити різноплановий психологічний портрет П. Куліша, показати суперечності його характеру. На відміну від повісті В. Петрова, у романі сучасного письменника І. Корсака все пропущено крізь призму світовідчуття Олександри Білозерської, що створює унікальну жіночу версію зображених подій. Змальовуючи долю головних героїв, І. Корсак піднімає актуальні для сьогодення екзистенційно-філософські проблеми.
  • літературна традиція, творче самовираження, емоційні імпульси, психологічний портрет, епістолярій.
  • Завантажити повну версію