ВІДГУК офіційного опонента, кандидата філологічних наук, доцента Семенюк Антоніни Афанасіївни на дисертацію Овсянко Олени Леонідівни «Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальнicть 10.02.04 – германські мови)

Завантажити повну версію