ВІДГУК офіційного опонента, доктора філол. наук С. М. Єнікєєвої на дисертацію О. Л. Овсянко «Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук