Вашист К. М., Катериніна М. В. Прагматичні особливості скорочень та телескопічних одиниць у рекламі

  • У статті досліджується функціонування скорочень та телескопічних одиниць у рекламних текстах, що розміщені на сучасних англомовних онлайн-ресурсах, вивчені їх структурно-семантичні особливості. У рекламі використовуються різноманітні мовні засоби, і окрім того, щоб бути короткими та експресивними, вони повинні передавати також велику кількість інформації. Тому рекламна комунікація відбувається у великій мірі на імпліцитному, когнітивному рівні. Емпіричний матеріал дослідження допомагає виявити прагматичний статус телескопізмів та скорочень у рекламних текстах, їх лінгвальні функції. Основним фактором, що сприяє поширенню скорочених лексичних одиниць у рекламній сфері, є їхній високий лінгвопрагматичний потенціал. Завдяки своїм динамічним, нестандартним словотворчим функціям скорочення та телескопізми задовольняють мовні потреби суспільства, які не можуть реалізуватися за допомогою інших словотворчих засобів – афіксації, словоскладення та ін.
  • телескопізм, скорочення, прагмема, рекламний текст.
  • Завантажити повну версію