Вашист К. М. Функціонально-прагматичні тенденції комерційних номінацій

  • Стаття вивчає функціональні можливості маркувальних найменувань, які закономірно стали предметом міждисциплінарного дослідження цілого комплексу гуманітарних наук. На цій основі виникла можливість і власне лінгвістичної інтерпретації прагматичних маркувань – брендів. Це штучні слова (штучна номінація), але на цій підставі вони не можуть вважатися маргінальними. Ім’я ідентифікує лише окремий референт. Це індивідуальне обмеження у вживанні складає основу відношень між іменами власними (брендами) і об`єктами / поняттями маркетингової сфери. Будь-які лексичні одиниці можуть стати структурною основою для виникнення імені власного блендингового типу. Семантичний зміст рекламного імені / бренда інколи або частіше за все виходить за межі сем слів, елементи яких складають цей бленд. Матеріалом для утворення рекламних імен можуть слугувати апелятивні одиниці загального лексикону мови, але, переходячи до розряду онімів в межах дискурсу, вони деструктуруються і десемантизуються повністю або змінюють / доповнюють свою семантику, закріплюючись за конкретним референтом. Дослідження доводить необмежені потенції функціонально-прагматичних тенденцій комерційних найменувань як правомочної частини лексикону англійської мови.
  • комерційне / маркувальне найменування, брендовий онім, штучна номінація, лінгво-прагматичні тенденції, бленд.
  • Завантажити повну версію