Вашист К. М., Домашенко Т. В. Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів

 • Стаття присвячена аналізу використання стилістичних засобів в англомовних рекламних
  текстах, за допомогою яких формуються необхідні умови для закріплення рекламних образів в
  свідомості реципієнта. Сучасна мова реклами характеризується мінливістю, динамічністю
  та нестабільністю словника, потенціями у використанні неологізмів, жаргонізмів, сленгу,
  порушенні літературних стилістичних норм.
  Рекламний текст, як і будь-який інший підвид текстів, має свою жанрову специфіку та
  комунікативно-лінгвальні характеристики. Стиль уніфікує засоби рекламного тексту й у той
  же час диференціює їх, відрізняючи від інших. Стиль рекламного тексту виявляється при
  доборі елементів-складників як на рівні лінгвістичної структури, так і на змістовому рівні.
  Вибір стилістичних прийомів залежить від соціопрагматичної інтенції реклами.
  У статті також розглянуто функціональний аспект стилістичних засобів у даному типі
  інформаційних повідомлень та особливості їх перекладу українською мовою.
 • стилістичний засіб, рекламний текст, комунікативно-лінгвальні
  характеристики, переклад.
 • Завантажити повну версію