Ущаповська І. В. Конвергенція елементів мови бренду

  • У пошуках рішення для формування успішного бренда, вчені розробили різні підходи до вивчення бренду. В цій статті бренд розглядається з точки зору лінгвістики. Зокрема, мова бренду, спосіб, у який бренд спілкується з аудиторією, є об’єктом дослідження. Таким чином, метою статті є визначення бренду як інтегративного лінгвістичного явища; встановити конвергенцію вербальних та невербальних елементів мови бренду, при формуванні успішної мови бренду. Мова бренду означає слова, знаки, звуки та інші експресивні засоби, що використовуються для спілкування бренду. Мова бренду включає вербальну та невербальну айдентики, оскільки вона розвивається на вербальному та невербальному рівнях. Вербальна айдентика бренду – це слова, фрази та терміни, що використовуються для опису бренду. Невербальні елементи мови бренду можна поділити на візуальну та аудіальну йадентики. Візуальна айдентика або візуальна мова бренду містить графічні компоненти, що разом надають систему для ідентифікації та репрезентації бренду. Аудіальну айдентику можна описати як унікальну власну музику та звук, які емоційно передають сенс та цінності бренда. Під час сприйняття, елементи мови бренду перемішуються в свідомості аудиторії, забезпечуючи взаємодію слів, кольорів, графіки та звуків. В статті вважається, що мова бренду – приклад конвергенції вербальних та невербальних елементів.
  • бренд, мова бренду, конвергенція, вербальна айдентика, візуальна айдентика, аудіальна айдентика, бренд комунікація.
  • Завантажити повну версію