Трумко О. М. Особливості комунікації в сім’ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття (на матеріалі творів І. Франка)

  • У статті розкрито особливості комунікації між батьками та дітьми (батько → син, мати → син) у сім’ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття. Визначено основні способи реалізації комунікативних стратегій кооперативності та конфронтативності, що характеризують мовлення батьків. Виявлено спільні та відмінні риси у комунікації батько → син і мати → син. Встановлено, що стратегію кооперативності у мовленні батьків до дітей забезпечують тактики виправдовування, згоди, надання нової інформації, надання поради, позитивної оцінки, спонукання до виконання певних дій та спонукання до надання нової інформації; стратегію конфронтативності – тактики відмови, грубого спонукання, демонстрації опозиції, іронії та негативної оцінки. Аналіз здійснено на матеріалі творів І. Франка.
  • сім’я євреїв, комунікація батьки → діти, комунікативні стратегії, комунікативні тактики, мовні засоби, І. Франко.
  • Завантажити повну версію