Трумко О. М. Особливості комунікації в сім’ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття (на матеріалі творів І. Франка)

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-13 

 • У статті розкрито особливості комунікації між батьками та дітьми (батько → син, мати → син) у сім’ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття. Визначено основні способи реалізації комунікативних стратегій кооперативності та конфронтативності, що характеризують мовлення батьків. Виявлено спільні та відмінні риси у комунікації батько → син і мати → син. Встановлено, що стратегію кооперативності у мовленні батьків до дітей забезпечують тактики виправдовування, згоди, надання нової інформації, надання поради, позитивної оцінки, спонукання до виконання певних дій та спонукання до надання нової інформації; стратегію конфронтативності – тактики відмови, грубого спонукання, демонстрації опозиції, іронії та негативної оцінки. Аналіз здійснено на матеріалі творів І. Франка.
 • сім’я євреїв, комунікація батьки → діти, комунікативні стратегії, комунікативні тактики, мовні засоби, І. Франко.
  1. Fras Z. Galicja. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. – 300 s.
  2. Грицак Я. Між семітизмом й антисемітизмом: Іван Франко та єврейське питання / Я. Грицак // Парадигма. – 2008. – Вип. 3. – С. 50–91.
  3. На перехресних стежках: Іван Франко та єврейське питання у Галичині / упор. А. Вольдан і
   О. Терпіц. – Київ : Критика, 2016. – 181 с.
  4. Франко І. Boa constrictor [Друга редакція] // Іван Франко . Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 1979. – Т. 22. – С. 109–207.
  5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / під ред. В. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.
  6. Франко І. Boa constrictor // Іван Франко. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. – Т. 14. – Київ : Наукова думка, 1978. – С. 370–441.
  7. Монолатій І. С. Галицькі євреї в австрійський період (1772–1918 рр.) / І.С. Монолатій // Judaica Ukrainica. – 2012. – № 1. – С. 73–110.
  8. Франко І. Борислав сміється // Іван Франко. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 1978. – Т. 15. – С. 256–480.
  9. Novak I. Implicytne performatywy w ięzyku rosyjskim i ich rola w konwersacji / I. Novak. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 135 s.
  10. Дзюбак Н. М. Неповне речення (комунікативний, семантичний і формально-синтаксичний аспекти) / Н. М. Дзюбак. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зловейко Д. Г., 2011. – 184 с.
 • Завантажити повну версію