Троць О. В. Номінації давньогерманських магічних технік: порівняльно-історичний аспект

  • У статті проаналізовано лексичні одиниці, що вербалізують давньогерманські магічні техніки та запропоновано їхній переклад українською мовою з подальшим поясненням та уточненям лексичного значення. Ключові лексеми на позначення магічних процедур – двн.-ісл. seiðr “чари, ворожіння, магічне закляття”, двн.-ісл. spá “віщування долі” та двн.-ісл. galdrar, galðrar “ворожіння, заклинання” – відображають особливості етнічної свідомості германців ХІ–ХІІІ ст.
  • порівняльно-історичне мовознавство, сравнительно-историческое языкознание, comparative and historical linguistics, етнокультурологія, этнокультурология, ethnolinguistics, північні магічні техніки, северные магические техники, Old Norse magic arts, магія сейт, магия сейт, seiðr, спа,
  • Завантажити повну версію