Том 11, № 2, 2019

Tom 11, № 2 ‘2019

МОВОЗНАВСТВО

Волошук В. І. Особливості синтаксичної побудови  поетичних творів Р. М. Рільке та її збереження в українських перекладах

Дегтярьова Л. І., Приходько Н. А., Назаренко О. В. Германська рецепція у тезаурусі русинів

Єгорова О. І., Туришева О. О., Коваль Т. Ю. Способи перекладу вторинних антропонімних номінацій (на матеріалі прізвиськ Б. Обами та Д. Трампа)

Ковкіна Є. В. Родо-видові відношення термінів криміналістичної експертизи

Куш Дж. C. Включення метакогнітивного навчання читання до підготовки філологів

Маркова О. І. Внутрішнє структурування концепту патріотизм: метафоричні моделі

Мовчан Д. В., Мороз Я. А.    Оказіональна антонімія як засіб збагачення мови

Решитько А. Д. Аналіз лексико-семантичних та стилістичних засобів казок Оскара Уайльда 

Щигло Л. В., Абдуллаєва А. Ф., Антіпова А. Ю. Семантико-стилістичні   особливості   кольороназв у фразеологічній системі німецької мови

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Калантаєвська Г. П., Дєдова А. С. Інтертекстуальна парадигма романів Мирослава  Дочинця

Семерин Х. Д. Міфоархетипна репрезентація єврейського в малій прозі Катрі Гриневичевої

 

РЕЦЕНЗІЇ

Євграфова А. О. Роздуми-подяка (замість рецензії) (Бог дав рок-н-рол тобі… Збірник перекладів текстів рок-пісень / Перекл. з англ. Олега Пастухова, Андрія Куликова)

Benchmark data