Ткаченко О. Г. Між двох світових війн: дискурс творів малої прози в українській та російській еміграції першої хвилі – рецензія на монографію Жиленко І. Р. «Малі жанри в українській та російській еміграційній прозі міжвоєнного двадцятиліття: компаративний дискурс»

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-17