Тіліга А. Ю. Відтворення топоніміки як складової фантастичної художньої картини світу в англо-українських перекладах

  • В даній статті розглядаються прийоми перекладу топонімів в творах жанру фентезі з позицій відтворення фантастичної художньої картини світу в тексті перекладу, що поєднує в собі семантичний, морфологічний і етимологічний аналіз.
  • перекладацькі прийоми, переводческие приемы, translation techniques, фантастична художня картина світу, фантастическая художественная картина мира, fantasy fiction world view, власні назви, имена собственные, proper names, топоніми, топонимы, toponyms,
  • Завантажити повну версію