Теркулов В. І. Базові категорії лінгвальної когнітології

  • У пропонованій роботі даються основи теорії лінгвальної когнітології – науки, що вивчає лінгвальні концепти, тобто концепти, створені мовою й існуючі в мові. Базовим мовним втіленням лінгвального концепту є номінатема, яка являє собою мовну модель номінації, що реалізується у мовленні у формально взаємозалежних і концептуально тотожних глосах. Автор пропонує класифікації лінгвальних концептів за їхнім місцем у взаємодії онтологічного й лінгвального світів, за способом репрезентації в лінгвальному світі референтів онтологічної дійсності тощо.
  • глоса, glosse, концепт, concept, лінгвальний, лингвальный, lingual, номінатема, номинатема, nominatheme, перформативний, перформативный, performative, номінаційний, номинационный, nominational,
  • Завантажити повну версію