Таценко Н. В. Емпатія в дискурсі: на шляху до матеріалізованої когнітивної семантики

  • У статті розглядається матеріалізована когнітивна семантика емпатії як лінгвістичного концепту із залученням дискурсивного аналізу. Ураховуючи сучасні теоретичні інтерпретації емпіричних даних, що репрезентують матеріалізацію семантики (у тому числі основні схематичні системи когнітивної семантики Л. Талмі), у роботі здійснено спробу довести, що в людській свідомості концептуальному змісту емпатії надається просторова форма. Емпіричний матеріал на основі корпусних даних та інших джерел переконливо доводить, що дослідження просторової концептуалізації й реіфікації емпатії в сучасній англійській мові уможливлює аналіз емпатійного логічного мислення й розуміння. Поняття реіфікованої емпатії асоціюється з незліченними концепціями просторових шляхів, пов’язаних з фізичними об’єктами або масою. Доведено, що дослідження персоніфікації емпатії також сприяє проникненню в сутність активного метафоричного мислення.
  • empathy, embodied cognitive semantics, conceptual metaphor, reification, personification, эмпатия, материализованная когнитивная семантика, концептуальная метафора, реификация, персонификация, емпатія, матеріалізована когнітивна семантика, концептуальна метафора, реіфікація, персоніфікація
  • Завантажити повну версію