Тарнопольський О. Б., Кабанова М. Р., Сторожук С. Д. Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської мови для ділового спілкування (Business English)

  • Стаття присвячена розгляду значущості та складових культурологічного аспекту у навчанні англійської мови для ділового спілкування у немовних вишах України. Визначені вісім компонентів комунікативної компетентності у англомовній діловій комунікації, які повинні бути сформовані у студентів, і показано, що п’ять з них забезпечують культурно-обумовлені параметри мовленнєвого ділового спілкування. Саме ці компоненти є провідними, і вони визначають, які мовні форми обиратиме комунікант для досягнення власних цілей та намірів у діловій комунікації. Наводяться приклади специфічного впливу на побудову ділового спілкування кожного з окремих п’яти компонентів комунікативної компетентності, що забезпечують відповідність цього спілкування існуючим у конкретному мовному соціумі культурним та соціальним нормам.
    Показана роль проектної методики навчання іноземної мови як оптимального засобу формування у студентів культуро-залежних компонентів їх англомовної ділової комунікативної компетентності.
  • англомовне ділове спілкування, комунікативна компетентність, культуро-залежні компоненти англомовної ділової комунікативної компетентності, проектна методика.
  • Завантажити повну версію