Свєтлова А. І. Вербалізація концепту “silence” в англомовній картині світу

  • У статті розглянуто особливості вербалізації концепту silence в англомовній картині світу в руслі когнітивно-комунікативного підходу. Фокусується увага на понятійному, образному та ціннісному структурних складниках зазначеного концепту в англомовному художньому дискурсі.
  • когнітивно-комунікативний підхід, когнитивно-коммуникативный подход, cognitive-communicative approach, концепт silence, concept silence, мовна картина світу, языковая картина мира, language picture of the world,
  • Завантажити повну версію