Стороженко Л. Г. Інтимна лірика Бориса Тенети

  • У статті розглядається інтимна лірика Бориса Тенети, як самобутнє мистецьке явище в українській літературі першої третини ХХ століття. Основну увагу зосереджено на дослідженні ґенези розвитку інтимної лірики митця та особливостях творчої індивідуальності Тенети-поета. З’ясовується увиразнення філософсько-психологічного начала інтимної лірики письменника.
  • інтимна лірика (поезія), ліричний герой, поетизація, драматизм, монологічність, интимная лирика (поэзия), лирический герой, поэтизация, драматизм, монологичность, intimate lyric poetry, lyric hero, poeticizing, dramatic effect, monologic,
  • Завантажити повну версію