Степанов В. В., Швачко С. О. Фреймове моделювання концептів на матеріалі паралельного корпусу паремій

  • У статті розкривається сконструйований і запропонований авторами алгоритм фреймового моделювання концептів загалом і концепту РОЗУМ зокрема на базі паралельного корпусу прислів’їв із залученням базових фреймів, структурно відтворюваних у графічному вигляді за формулою «поняття – пропозиція – слот». Додатково наводяться ілюстративні засоби вербалізації змодельованого концепту.
  • концепт, фрейм, фреймове моделювання, прислів’я, глибинна структура прислів’їв (тема, рема), паралельний корпус, фреймовое моделирование, пословицы, глубинная структура пословиц (тема, рема), параллельный корпус, concept, frame, frame modeling, proverbs, inner proverb structure (theme, rheme), parallel corpus
  • Завантажити повну версію