Сопилюк Н. М. Переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації

 • Проаналізовано специфіку перекладу як особливого виду міжмовної та міжкультурної комунікації. Розглянуто комунікативні моделі перекладу, представлені у працях авторитетних фахівців. Висвітлено чинники, що впливають на переклад як комунікативну діяльність
 • міжмовна та міжкультурна комунікація
  комунікативна модель перекладу
  межъязыковая и межкультурная коммуникация
  коммуникативная модель перевода
  interlingual and intercultural communication
  communicative model of translation
 • Завантажити повну версію