Соколова І. В. Категоріальна представленість інформаційно- рекламних текстів (на матеріалі сучасної англійської мови).

  • У статті надаються результати дослідження основних текстотвірних та текстооформлюючих категорій інформаційно-рекламного тексту, серед яких – інтегративність, прагматична спрямованість, адресованість, інформативність, експліцитність, позитивна оцінність. Вводиться поняття інформаційно-рекламного тексту як типу тексту і надаються його онтологічні характеристики.
  • інформаційно-рекламний текст, информационно-рекламный текст, informational and advertising text, категорії тексту, категории текста, text categories, тип тексту, тип такста, text type,
  • Завантажити повну версію