Сокіл Б. М. Руські посли в австрійському парламенті та питання руської (української) мови

  • Коротко проаналізовано непросту мовну ситуацію, що склалася в багатонаціональній Австро-Угорській монархії. Подано проект мовного закону руських (українських) послів на засіданні Державної Ради у Відні 1909 року, яким намагалися врегулювати складні мовні суперечки в Австро-Угорщині. Описано мотиви руських (українських) послів щодо врегулювання мовного питання. З’ясовано погляди тодішнього центрального уряду на мовну проблему в державі. Показано небажання окремих депутатів Державної Ради справедливо врегулювати питання функціонування краєвих мов на території, де проживали різні народності. Установлено, що, незважаючи на вагомі мотиви руських (українських) послів, мовне питання в найвищому законодавчому органі держави так і не було вирішено.
  • мова, народність, рівноправність мов, краєва мова, урядова мова, language, nationality, equality of languages, local language, government language
  • Download full version