Смеречинська О. В. Сталі словосполучення та сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою одноразовості дії в українській та німецькій мовах

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-15 

 • У статті розглядаються сталі дієслівно-іменникові словосполучення, які складаються із
  функціональних дієслів із десемантизованим значенням та переважно віддієслівним іменником,
  що становить ядро такого словосполучення, та звичайні сталі словосполучення, що
  позначають одне цілісне поняття і вказують на одноразовість, одноактність відповідної дії.
  При цьому виявлені СДІС та сталі словосполучення позначають найчастіше акти мовлення,
  нанесення удару, рух, рідше — фізичну чи фізіологічну діяльність, зорове сприйняття чи перехід
  в інший стан. Якщо в українській мові на одноразовість дії в таких словосполученнях вказує вже
  саме дієслово доконаного виду, то в німецькій мові головним носієм семантики одноразовості
  дії виступає прямий додаток в однині.
 • СДІС, стале словосполучення, одноразовість дії, граничність дії.
  DOI: 10.21272/ Ftrk.2018.10(2)-15
  1. Дереш Л. Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів / Л. Дереш. ‑ Харків : Фоліо, 2009. ‑ 189 с.
  2. Кафка Ф. Зниклий безвісти [Америка] / Ф. Кафка. ‑ Київ : Критика, 2009. ‑ 279 с.
  3. Шлінк Б. Читець / Б. Шлінк. ‑ Київ : Основи, 2005. ‑ 197 с.
  4. Deresch L. Die Anbetung der Eidechse oder Wie man Engel vernichtet / L. Deresch. ‑ Berlin : Suhrkamp, 2006. ‑ 201 S.
  5. DUDEN Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik / Red. Bearb.
   Scholze-Stubenrecht, W. Worsch. ‑ Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich : Dudenverlag, 2008. ‑ 957 S.
  6. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik / P. Eisenberg. – Stuttgart-Weimar : Metzler-Verlag, 1994. ‑ 581 S. https://doi.org/10.1007/978-3-476-03546-2
  7. Kafka F. Amerika / F. Kafka. ‑ Харків : Ранок-НТ, 2002. ‑ 336 с.
  8. Kamber A. Funktionsverbgefüge — empirisch. Eine korpusbasierte Untersuchung zu den nominalen Prädikaten des Deutschen / A. Kamber. ‑ Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2008. ‑ 592 S.
  9. Reuther T. Funktionsvergefüge des Russischen und Deutschen im Rahmen des Modells «Bedeutung <=> Text». Eine konfrontative Untersuchung am Beispiel von Existenzverben: [Dissertation] / T. Reuther. ‑ Klagenfurt, 2000. ‑ 270 S.
  10. Schlink B. Der Vorleser / B. Schlink. ‑ Zürich : Diogenes, 1997. ‑ 207 S.
  11. Welke K. Einführung in die Satzanalyse. Die Bestimmung der Satzglieder im Deutschen / K. Welke. ‑ Berlin-New York : Walter de Gruyter, 2007. ‑ 374 S. https://doi.org/10.1515/9783110894103
 • Завантажити повну версію