Смеречинська О.В. Роль сполучників часу при вираженні фазового значення початку дії в українській та німецькій мовах

  • Основне завдання статті полягає у визначенні часових сполучників, що можуть вказувати на початок дії та порівнянні їх впливу на семантику всього речення в українській та німецькій мовах. Дослідження проведено на основі аналізу творів художньої літератури в обох мовах та їх перекладів. Результати дослідження показують, що в двох мовах варто розрізняти дві групи сполучників: 1) такі, що можуть актуалізувати значення початку дії в головному реченні, і 2) сполучники, що можуть актуалізувати семантику початковості дії в підрядному реченні. Невелика кількість виявлених прикладів вказує на те, що часові сполучники знаходяться на перефирії функціонально-семантичних мікрополів початковості дії як в українській, так і в німецькій мові. Проте, якщо в українській мові підрядні речення часу не змінюють дієслівну семантику, а лише локалізують дію на часовій осі та мають здатність підсилювати значення початку, що виражається дієсловом чи конструкцією, то в німецькій мові завдяки впливу часових сполучників та ширшого контексту неграничні дієслова класів дій та станів можуть описувати гранчину ситуацію, вказуючи на початок певної тривалої чи моментальної дії.
  • функціонально-семантичне поле, акціональна семантика, рід дієслівної дії, початковість дії, функционально-семантическое поле, акциональная семантика, пособ глагольного действия, начинательность действия, functional-semantical field, actional meaning, Aktionsart, beginning of an action
  • Завантажити повну версію