Сидоренко О. П., Лагута М. В. Гендерні варіації художнього осмислення концепту «любов» у сучасній прозі

  • Стаття присвячена вивченню гендерних особливостей мовної реалізації асоціативно-семантичної структури концепту «любов» в індивідуально-авторській мовній картині світу. Гендерний чинник художнього осмислення концепту «любов» зумовлюється ментальними уявленнями автора як носія соціальної статі, актуалізується соціальними ролями персонажів. Вербальним виявом гендерних смислів художнього концепту «любов» є контекстуальне асоціативно-семантичне поле, зміст і структура якого засвідчують, що в лексико-семантичному плані гендерні варіації концептуальних смислів любові у творах Роздобудько та Винничука не мають яскравого вираження. Мовлення обох майстрів слова однаково багате на виражальні засоби, а гендерний чинник виявляється більше в ідейно-тематичному плані, ніж у мовностилістичному. Художній дискурс обох авторів конструює гендерні цінності читача: відбиває соціокультурні стереотипи і водночас вибудовує нові гендерні образи – підкреслює інтелектуальну складову в емоціях і почуттях жінки, а чоловічій пристрасті приписує ніжність і відданість.
  • гендерна лінгвістика, художній концепт, асоціативно-семантичне поле, концептуальний аналіз.
  • Завантажити повну версію