Швачко С. О., Кобякова І. К., Ковтун В. А. Базові цілі та завдання перекладознавства

  • У статті осмислюються питання підготовки перекладачів, аналізується процедура подолання професійних труднощів. Пропонується парадигма завдань та вправ для навчального процесу.
    Валідним є питання розробки завдань та вправ, використання їх, на лекціях та практичних заняттях із перекладу.
  • adaptation, communication, objectives, text, translator, transatology, адаптація, комунікація, мета, текст, перекладач, перекладознавство, адаптация, коммуникация, цель, текст, переводчик, переводоведение
  • Завантажити повну версію