Швачко С. О., Хаба Н. В. Особливості передачі пареміологічних одиниць у перекладі

 • Розглядаючи переклад як засіб міжкультурної взаємодії, необхідно приділити особливу
  увагу перекладу стійких, культурно-маркованих одиниць, які передають екстралінгвістичну
  реальність. До таких одиниць, безумовно, належать пареміологічні одиниці.
  Паремії є короткими, вони легко запам’ятовуються і вживаються у повсякденному
  житті. Протягом століть пареміологічна мудрість слугувала провідником для людей в
  усьому світі. Паремії демонструють унікальність оцінок життя різних народів і, як правило,
  передаються у перекладі еквівалентами, які адекватно сприймаються у цільовій культурі.
  Дослідження присвячене аналізу пареміологічних одиниць з точки зору перекладу. Нами
  дається визначення поняттю «паремія» та в межах цього поняття розрізняється два
  основних типи пареміологічних одиниць – прислів’їв та приказок. У статті розглядаються
  шляхи перекладу паремій і верифікується класифікація методів їх перекладу.
 • пареміологічні одиниці, прислів’я, приказки, переклад, еквівалент,
  адекватність.
 • Завантажити повну версію