Швачко С. О., Джой А. О. Сага про лексему «one» (на матеріалі англомовного дискурсу)

  • У статті розглядаються етимологічні витоки числівника «one», його структурно- семантичних похідних одиниць, їх частиномовна приналежність. Емпіричний матеріал аналізується на діасинхронічному вимірі. Результати дослідження мають теоретичну та практичну значущість.
  • лексема, lexeme, вербокреація, вербокреация, word-creation, денумеративи, денумеративы, denumeratives, десемантизація, десемантизация, desemantization, деквантифікація, деквантификация, dequantification,
  • Завантажити повну версію