Швачко С. О. Димензіональне вимірювання метазнаків англомовного та україномовного дискурсів

DOI: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(3)-09

 • У роботі аналізуються природа димензіонального вимірювання (об’єкт дослідження) на матеріалі метазнаків лакунарності англійської та української мов(предмет дослідження). Комплексне дослідження детерміноване природою об’єкту, гносеологічно-синкретичним аналізом. Топікальність теми є інноваційною та ургентною з огляду на методологічне осмислення об’єкта та творчі інтенції. В роботі звертається увага на дієвості компаративного аналізу, порушується питання дуальності проблеми Ніщо (лінгвістичний та філософський аспекти). Розглядається перспектива творчого пошуку.
  Перспективи дослідження вбачаємо в подальшій динаміці лакунології, осмисленні її досягнень, препарації дидактичних завдань з релевантних проблем, створенні тлумачних словників метазнаків лакунології, а також проблем, успіхів та перспектив реферованого топіку (Gaps, Gains and Goals).
 • лакунікон, димензіональне вимірювання, проблема Ніщо, англійська та українська мови, онтогносеологічний аналіз.
  1. Англомовний та україномовний семантико-словотворчий словник / уклад. Є.І. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, С. Б. Шелудченко, за ред. та кер. проф. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа – Друк., 2014. – 1024 с. (СЛ2).
  2. Анохіна Т. О. Корпусний лакунікон англійської мови: лексикографічний аналіз / Т. О. Анохіна // Філологічні трактати. – – Т. 10, № 2. – С.7–12.
  3. Корольова А.В. Когнітивна лінгвокомпаративістика: від реконструкції прамовних форм до реконструкції структур свідомості / А. В. Корольова // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – – Том 17. №2. – С. 94–100.
  4. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970-1980. – Т.  – С. 440.

  http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0.

  1. Таценко Н.В. Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики / Н. В. Таценко // Філологічні трактати. – – Т. 1, №3–4. – С. 119.
  2. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / пер. с англ. А. Д.Шмелева. – М. : ЯСК, 2001. – 272 с.
  3. Longman Dictionary of English Language and Culture / Pearson Education Limited, 2005. 1620 p.
  4. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language / The United States of America: Lexicon Publications, INC, 1993. – 1144 p.
  5. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Ed. A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield. London: Oxford University Press, 1958. 1527 p.
 • Завантажити повну версію