Швачко С. О., Денисенко Я. Ю. Лінгвокогнітивні аспекти денумеральних утворень

  • У статті розглядаються відчислівникові секондарні утворення – денумеративи. На матеріалі англомовного художнього дискурсу досліджується частиномовна представленість денумеральних утворень та тенденції їх словотворення.
  • денумератив, повнозначні частини мови, службові частини мови, квантитативні одиниці, числівник, знаменательные части речи, служебные части речи, квантитативные единицы, имя числительное, denumeral, notional words, functional words, quantitative units, numeral
  • Завантажити повну версію