Шуменко О., Александрова Г. Стилістичні проблеми перекладу англомовних політичних текстів

 • У статті досліджуються стилістичні проблеми перекладу англомовних політичних
  текстів. Розмежовано різницю між стилістичними прийомами та експресивними засобами,
  тропами та фігурами мови. Розглянуто найскладніші аспекти передачі стилістичних засобів
  в рамках політичного дискурсу. Досліджено алюзії як проблемні стилістичні засоби передачі
  реалій в цільовій мові. В роботі охарактеризовано способи та засоби перекладу в контексті
  політичних текстів, а також досліджено обрані еквіваленти в цільовій мові. Наведено
  релевантні варіанти передачі метафор, евфемізмів, неологізмів, кліше та абревіатур в
  українській мові.
 • Завантажити повну версію