Шуменко О. А., Василенко К. Словоскладання як найпродуктивніший тип словотвору у художніх текстах англійської мови на матеріалі циклу романів Джорджа Мартіна “A Game of Thrones”

  • Стаття присвячена дослідженню особливостей процесу словоскладання в сучасній англійській мові. Нові слова з’являються постійно, велика їх частина утворена за допомогою словоскладання. У тих мовах, де наявний процес словоскладання, він є могутнім засобом поповнення словникового запасу і вдосконалення граматичного ладу мови. Словоскладання в порівнянні з деривацією, є системою більш активною, мобільною і відкритою. Словоскладання один з найпродуктивніших способів утворення слів. Слова за допомогою цього способу утворюються складанням двох основ.
  • словоскладання, словотвір, складне слово,словотворча модель, продуктивний тип.
  • Завантажити повну версію