Штепенко А. Г. Метатекстова основа та створення авторського міфу про творця у драмі М. Арбатовой «Заздрісник»

  • Роботу присвячено аналізу метатекстової основи драми «Заздрісник» російського драматурга М. Арбатової та створенню на її основі авторського міфу про творця в процесі актуалізації пошуку власної ідентичності в передкризові періоди культурних перетворень.
  • авторефлексія, автоінтерпретація, метадискурс, метатекст, самоідентифікація.
  • Завантажити повну версію